Dải Xương Xích
Dải Xương Xích

Mã số: MS-297

Loại: Máy công nghiệp