Inox hộp
Inox hộp

Mã số: MS-37

Loại: Ống và phụ kiện inox

Inox cuộn
Inox cuộn

Mã số: MS-34

Loại: Ống và phụ kiện inox